‘It’s all thanks to Fostecoglue’…’Unbeaten No.2’ Tottenham end their record-breaking start to the season